รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
428 หมู่ 11   ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
เบอร์โทรศัพท์ 056-217881
Email : 0838747023


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :