กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนาถนภา ยมจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางอริสรา มาตรหลุบเหลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6