กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนาถนภา ยมจันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอริสรา มาตรหลุบเหลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0