กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนาถนภา ยมจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอริสรา มาตรหลุบเหลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0