ปฐมวัย

นางกฤษณา สุระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวขนิษฐา เมตตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3