ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคุณธรรมนำชีวิตต้านยาเสพติด วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (อ่าน 254) 19 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (อ่าน 291) 19 ส.ค. 63
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 255) 19 ส.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 270) 19 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 242) 19 ส.ค. 63
แบบสอบถามการจัดการศึกษาทางไกล (Covid-19)แบบ online ของโรงเรียนบ้านคลองกำลัง 18 พ.ค.63-30 มิ.ย.63 (อ่าน 252) 26 พ.ค. 63
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเข้าคาราวะท่านนายกรัฐมน (อ่าน 339) 09 ม.ค. 63
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 1 มกราคม 2563 (อ่าน 348) 03 ม.ค. 63
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีงานลอยกระทงปี 2562 ณ วัดคลองกำลัง (อ่าน 353) 11 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองวันที่ 15 พ.ค. 2561 ปีการศึกษา 2561คะ (อ่าน 508) 11 พ.ค. 61
ประกาศนโยบายส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 793) 18 ม.ค. 61
ประกาศนโยบายส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 639) 18 ม.ค. 61
นายไชยวัฒน์ เอี่ยมกระจ่าง ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม (อ่าน 633) 20 ธ.ค. 60
ถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 600) 20 ก.ค. 60
ปลูกป่าเพื่อพ่อ 12 ก.ค. 2560 (อ่าน 562) 20 ก.ค. 60
แห่เทียนเข้าพรรษา พร้อมเดินรณรงค์ยาเสพติดและรณรงค์ท้องไม่พร้อมในวัยใส ยุงลายพาหะนำไข้เลือดออกในหน้าฝ (อ่าน 552) 06 ก.ค. 60
เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ 6 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 464) 06 ก.ค. 60
วันสุนทรภู่ 28 มิถุนายน 2560 (อ่าน 488) 06 ก.ค. 60
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มิ.ย. 2560 (อ่าน 521) 18 มิ.ย. 60
ไหว้ครูปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มิ.ย. 2560 (อ่าน 332) 18 มิ.ย. 60
เปิดเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 338) 02 เม.ย. 60
งานบัณฑิตน้อย วันที่ 24 มีนาคม 2560 (อ่าน 399) 16 มี.ค. 60
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 524) 29 ต.ค. 58
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 616) 07 พ.ค. 58
ผลการสอบระดับชาติ O-NETปีการศึกษา 2557 ระดัั้บชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 574) 16 มี.ค. 58
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 The Final Test 2 year 2015. (อ่าน 538) 05 มี.ค. 58
กำหนดการจัดงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านคลองกำลัง Schedule a graduate Schools are. (อ่าน 747) 05 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านคลองกำลังประกาศสอบราคาซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ(หลังที่ 2) บ้านพักครูแบบกรมสามัญ(หลัง (อ่าน 1561) 05 มี.ค. 58
สอบ O-NET ชั้น ป.6 , ม.3 (อ่าน 661) 27 ม.ค. 58
การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผลรุ่นที่ 9 ณ โรงแรมโรยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อ่าน 639) 29 ส.ค. 57
พิธีเปิดกีฬานักเรียนที่อำเภอท่าตะโก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (อ่าน 634) 16 ส.ค. 57
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ บึงฉวาก (อ่าน 703) 16 ส.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โชติกา บุญประเทืองที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอุดมพัฒนา อำเภอหนองบัว (อ่าน 675) 03 ส.ค. 57
จัดกิจกรรมวันอาเซียนศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองกำลัง (อ่าน 581) 03 ส.ค. 57
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 607) 03 ส.ค. 57
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 576) 03 ส.ค. 57
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 617) 12 มิ.ย. 57
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 593) 12 มิ.ย. 57
กำหนดการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2557 (อ่าน 559) 10 เม.ย. 57
กิจกรรมบัณฑิตน้อย (อ่าน 595) 26 ก.พ. 57