ผู้บริหาร

ดร.ชาญศิลป์ เรืองศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2014
ปรับปรุง 08/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 221091
Page Views 278202
ลิ้งค์น่าสนใจแบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า ตากฟ้า
2 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ตากฟ้า ตากฟ้า
3 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล ตากฟ้า ตากฟ้า
4 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า
5 โรงเรียนบ้านไตรคีรี พุนกยูง ตากฟ้า
6 โรงเรียนบ้านพุนกยูง พุนกยูง ตากฟ้า
7 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ ลำพยนต์ ตากฟ้า
8 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง ลำพยนต์ ตากฟ้า (056) 298824
9 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา สุขสำราญ ตากฟ้า
10 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ สุขสำราญ ตากฟ้า 0-5624-1652
11 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สุขสำราญ ตากฟ้า
12 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล หนองพิกุล ตากฟ้า
13 โรงเรียนวัดห้วยลำไย หนองพิกุล ตากฟ้า
14 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก หนองพิกุล ตากฟ้า
15 โรงเรียนบ้านพลับพลาชัย หนองพิกุล ตากฟ้า
16 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองพิกุล ตากฟ้า
17 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ อุดมธัญญา ตากฟ้า
18 โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
19 โรงเรียนบ้านพุมะค่า อุดมธัญญา ตากฟ้า
20 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) อุดมธัญญา ตากฟ้า
21 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
22 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา อุดมธัญญา ตากฟ้า
23 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) อุดมธัญญา ตากฟ้า
24 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่ อุดมธัญญา ตากฟ้า
25 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี อุดมธัญญา ตากฟ้า
26 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
27 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี อุดมธัญญา ตากฟ้า
28 โรงเรียนบ้านพุม่วง อุดมธัญญา ตากฟ้า
29 โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ เขาชายธง ตากฟ้า
30 โรงเรียนวัดเขาชายธงวราราม เขาชายธง ตากฟ้า
31 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จันเสน ตาคลี
32 โรงเรียนวัดจันเสน จันเสน ตาคลี 056-339197
33 โรงเรียนวัดหนองตะโก จันเสน ตาคลี
34 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จันเสน ตาคลี
35 โรงเรียนบ้านดงมัน จันเสน ตาคลี
36 โรงเรียนอุตสาหะวิทยา ช่องแค ตาคลี
37 โรงเรียนวัดเขาฝา ช่องแค ตาคลี
38 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา ช่องแค ตาคลี
39 โรงเรียนวัดเขาวง ช่องแค ตาคลี
40 โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเชี่ยว ช่องแค ตาคลี
41 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต ช่องแค ตาคลี 081-1815010
42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี
43 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี
44 โรงเรียนบ้านป่าคลัก ตาคลี ตาคลี
45 โรงเรียนวัดพุทธนิมิต ตาคลี ตาคลี
46 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
47 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
48 โรงเรียนพิริยศึกษา ตาคลี ตาคลี
49 โรงเรียนวัดหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี
50 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี
51 โรงเรียนบ้านวังคาง ตาคลี ตาคลี
52 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี
53 โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี
54 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี
55 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี
56 โรงเรียนวรนารถพิทยา ตาคลี ตาคลี
57 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี ตาคลี
58 โรงเรียนวัดหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี
59 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี
60 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน ตาคลี ตาคลี
61 โรงเรียนบ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี
62 โรงเรียนประดับวิทย์ ตาคลี ตาคลี
63 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตาคลี ตาคลี
64 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
65 โรงเรียนวัดดงพลับ ตาคลี ตาคลี
66 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี
67 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) ตาคลี ตาคลี
68 โรงเรียนบ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี
69 โรงเรียนจงซันเซียะเซียว ตาคลี ตาคลี
70 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) ตาคลี ตาคลี
71 โรงเรียนปรียาโชติ ตาคลี ตาคลี
72 โรงเรียนบ้านโพนทอง ตาคลี ตาคลี
73 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา พรหมนิมิต ตาคลี
74 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ พรหมนิมิต ตาคลี
75 โรงเรียนวัดช่องแค พรหมนิมิต ตาคลี
76 โรงเรียนบ้านกกกว้าว พรหมนิมิต ตาคลี
77 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย ลาดทิพรส ตาคลี
78 โรงเรียนบ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี
79 โรงเรียนบ้านเขาขวาง ลาดทิพรส ตาคลี
80 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี
81 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส ลาดทิพรส ตาคลี
82 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ลาดทิพรส ตาคลี
83 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี
84 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย สร้อยทอง ตาคลี
85 โรงเรียนวัดหนองหม้อ หนองหม้อ ตาคลี
86 โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองหม้อ ตาคลี
87 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี
88 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี
89 โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองโพ ตาคลี
90 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) หนองโพ ตาคลี
91 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี
92 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม หนองโพ ตาคลี
93 โรงเรียนวัดห้วยดุก หนองโพ ตาคลี
94 โรงเรียนหนองโพพิทยา หนองโพ ตาคลี
95 โรงเรียนประชาสามัคคี หนองโพ ตาคลี
96 โรงเรียนบ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี
97 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี
98 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี
99 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) หัวหวาย ตาคลี
100 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ หัวหวาย ตาคลี
101 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายสาขาบ้านม่วงน้อย หัวหวาย ตาคลี
102 โรงเรียนบ้านหนองตาพัน หัวหวาย ตาคลี
103 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) หัวหวาย ตาคลี
104 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี
105 โรงเรียนวัดเขาดุม ห้วยหอม ตาคลี 0-5623-7756
106 โรงเรียนบ้านห้วยหอม ห้วยหอม ตาคลี
107 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน ห้วยหอม ตาคลี
108 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี
109 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี
110 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) ห้วยหอม ตาคลี
111 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ท่าตะโก
112 โรงเรียนห้องสมุดวัดดอนคา ดอนคา ท่าตะโก +66892707312
113 โรงเรียนบ้านวังแรง ดอนคา ท่าตะโก
114 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก
115 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) ดอนคา ท่าตะโก 0-5624-9398
116 โรงเรียนบ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก
117 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน ทำนบ ท่าตะโก
118 โรงเรียนบ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก
119 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก 056249386
120 โรงเรียนสามมิตร ท่าตะโก ท่าตะโก
121 โรงเรียนเสรีวิทยา ท่าตะโก ท่าตะโก
122 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท่าตะโก ท่าตะโก
123 โรงเรียนวัดท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก
124 โรงเรียนวังวิทยา พนมรอก ท่าตะโก
125 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พนมรอก ท่าตะโก
126 โรงเรียนพนมรอกวิทยา พนมรอก ท่าตะโก
127 โรงเรียนบ้านพนมรอก พนมรอก ท่าตะโก
128 โรงเรียนบ้านคลองบอน พนมเศษ ท่าตะโก
129 โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย พนมเศษ ท่าตะโก
130 โรงเรียนวัดพนมเศษ พนมเศษ ท่าตะโก
131 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม วังมหากร ท่าตะโก
132 โรงเรียนวัดช่องแกระ วังมหากร ท่าตะโก
133 โรงเรียนบ้านปากง่าม วังมหากร ท่าตะโก
134 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) วังมหากร ท่าตะโก 056-877105
135 โรงเรียนวัดวังมหากร วังมหากร ท่าตะโก
136 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย วังใหญ่ ท่าตะโก
137 โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) วังใหญ่ ท่าตะโก
138 โรงเรียนบ้านดงจันทำ วังใหญ่ ท่าตะโก
139 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช สายลำโพง ท่าตะโก
140 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) สายลำโพง ท่าตะโก
141 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง สายลำโพง ท่าตะโก
142 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ สายลำโพง ท่าตะโก
143 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สายลำโพง ท่าตะโก
144 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สายลำโพง ท่าตะโก
145 โรงเรียนวัดหนองเบน สายลำโพง ท่าตะโก
146 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน สายลำโพง ท่าตะโก
147 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองหลวง ท่าตะโก
148 โรงเรียนบ้านหนองตะโก หนองหลวง ท่าตะโก
149 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) หนองหลวง ท่าตะโก
150 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก
151 โรงเรียนบ้านพุขาม หนองหลวง ท่าตะโก
152 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) หนองหลวง ท่าตะโก
153 โรงเรียนบ้านหนองเนิน หัวถนน ท่าตะโก
154 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) หัวถนน ท่าตะโก
155 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว หัวถนน ท่าตะโก
156 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หัวถนน ท่าตะโก
157 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) หัวถนน ท่าตะโก
158 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ทุ่งทอง หนองบัว
159 โรงเรียนบ้านหนองกะเปา ทุ่งทอง หนองบัว
160 โรงเรียนบ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว
161 โรงเรียนบ้านไทรงาม ทุ่งทอง หนองบัว
162 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง หนองบัว
163 โรงเรียนบ้านปากดง ทุ่งทอง หนองบัว
164 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทุ่งทอง หนองบัว 056880088
165 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ทุ่งทอง หนองบัว
166 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ธารทหาร หนองบัว
167 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) ธารทหาร หนองบัว 056290011
168 โรงเรียนห้วยวารีใต้ ธารทหาร หนองบัว
169 โรงเรียนน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว
170 โรงเรียนวัดป่าเรไร ธารทหาร หนองบัว
171 โรงเรียนบ้านหนองจิก ธารทหาร หนองบัว
172 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ ธารทหาร หนองบัว
173 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว 056230250
174 โรงเรียนวังบ่อวิทยา วังบ่อ หนองบัว
175 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วังบ่อ หนองบัว
176 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) วังบ่อ หนองบัว
177 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) วังบ่อ หนองบัว
178 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา วังบ่อ หนองบัว
179 โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว
180 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา วังบ่อ หนองบัว 081-174-5739
181 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว
182 โรงเรียนอุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว
183 โรงเรียนบ้านท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว
184 โรงเรียนวัดวังแรต หนองกลับ หนองบัว
185 โรงเรียนพรหมนุสรณ์ หนองกลับ หนองบัว
186 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว 0819713021
187 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส หนองกลับ หนองบัว (056) 251501
188 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) หนองกลับ หนองบัว
189 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว 0838747023
190 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว
191 โรงเรียนหนองบัว หนองบัว หนองบัว
192 โรงเรียนบ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว 056-390018
193 โรงเรียนวันครู(2504) หนองบัว หนองบัว
194 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองบัว หนองบัว 0810436370
195 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว 056-217881
196 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว
197 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว 09-8805-7422
198 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว
199 โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี ห้วยร่วม หนองบัว
200 โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว
201 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม ห้วยร่วม หนองบัว
202 โรงเรียนบ้านวังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว
203 โรงเรียนสระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว
204 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ ตะคร้อ ไพศาลี
205 โรงเรียนบ้านช่องคีรี ตะคร้อ ไพศาลี
206 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี
207 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ตะคร้อ ไพศาลี
208 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี
209 โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ(เสนาขันธ์อุปถัมภ์) นาขอม ไพศาลี
210 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี
211 โรงเรียนบ้านวังเงิน นาขอม ไพศาลี
212 โรงเรียนบ้านนาขอม นาขอม ไพศาลี 0817070188
213 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง นาขอม ไพศาลี
214 โรงเรียนบ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี
215 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี 056-390027
216 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี
217 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี
218 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา วังข่อย ไพศาลี
219 โรงเรียนบ้านเขาดิน วังน้ำลัด ไพศาลี 0871990887
220 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง วังน้ำลัด ไพศาลี
221 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) วังน้ำลัด ไพศาลี
222 โรงเรียนบ้านร่องหอย วังน้ำลัด ไพศาลี
223 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วังน้ำลัด ไพศาลี
224 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล วังน้ำลัด ไพศาลี
225 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำโรงชัย ไพศาลี
226 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สำโรงชัย ไพศาลี
227 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี
228 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี
229 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ สำโรงชัย ไพศาลี
230 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา สำโรงชัย ไพศาลี 056366122
231 โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ สำโรงชัย ไพศาลี
232 โรงเรียนวัดสำโรงชัย สำโรงชัย ไพศาลี
233 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี
234 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) โคกเดื่อ ไพศาลี 056259283
235 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา โคกเดื่อ ไพศาลี
236 โรงเรียนวัดหนองเสือ โคกเดื่อ ไพศาลี
237 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ โคกเดื่อ ไพศาลี
238 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี
239 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี
240 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี โพธิ์ประสาท ไพศาลี
241 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท โพธิ์ประสาท ไพศาลี ๐๕๖ - ๘๙๐๕๖๗
242 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โพธิ์ประสาท ไพศาลี
243 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี
244 โรงเรียนนิมิตศึกษา ไพศาลี ไพศาลี
245 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี
246 โรงเรียนไพศาลีพิทยา ไพศาลี ไพศาลี
247 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี 056390022
248 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี
249 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี